Woonplaats

Leiden

Expertises

Wandelen, nacht, kamperen en meer

Aantal bomen geplant

7

Over mij

Ik ben ruim 20 jaar vogelgids en heb reizen geleid binnen en buiten Europa. Ook houd ik veel lezingen en geef ik curssussen. Mijn specialiteit is vogelzang, waarover ik meerdere boeken heb geschreven. 'Wat zingt daar', de Veldgids Vogelzang, de Veldgids Vogeltrek, Ode aan de Nachtegaal, het Vogel-doeboek, en de trilogie over stadsnatuur: Dieren, Bomen en Natuur in de stad. Ik ben regelmatig te horen bij Vara's Vroege Vogels.

Waarom vind ik natuur leuk?

Hoe meer je van de natuur weet, hoe meer je komt tot verwondering. Ik vind het leuk om mensen mee te nemen op excursie en ze bijzondere ervaringen te laten beleven. Het ochtendconcert van vogels die een voor een wakker worden en gaan zingen is iets onvergetelijks. Ik ben geen soortenjager, het gaat om het genieten en tot rust komen in de natuur.

Praktische informatie

Minimale duur boeking (in uren) 2 uur
Maximaal aantal deelnemers 7
Talen Nederlands, Engels, Duits en Frans

Groepsactiviteiten

Nachtegalenwandeling

Wandelen, nacht en vogels kijken

De zang van de nachtegaal horen is iets magisch. Door de eeuwen heen hebben musici, dichters en kunstenaars zich door deze mythische vogel laten inspireren. We gaan ze goed horen en hopelijk ook zien, want ze houden zich vaak verborgen. Behalve nachtegalen gaan we genieten van ta...

Wassenaar

4 uur

7 personen

Vogelzangexcursie

Wandelen en vogels kijken

Tijdens een leuke wandeling leer je écht vogels herkennen aan hun zang. Via een uitgekiende en beproefde methode leer je hoe je vogels naar hun zang kunt indelen in groepen en vervolgens op naam brengen. We doen dat aan de hand van mijn boek 'Wat zingt daar', dat je gratis krijgt...

Wassenaar

4 uur

7 personen

Lezing vogelzang

Lezing

Waarom zingen vogels? Hoe doen ze dat precies? Aan de hand van geluidsopnames ga ik in op verschillende theorieën over het ontstaan van vogelzang, zowel uit de ornithologie als uit de mythologie. Vroeger dacht men dat vogels zingen omdat ze blij zijn, of om mensen troost te geve...

Leiden

3 uur

100 personen

Hier weet ik de weg

Duinstreek van Zuid-Holland en Zeeland

De duinstreek is een van de vogelrijkste gebieden van Nederland. Tijdens de voorjaarsexcursie concentreren we ons op Meijendel, met 2000 ha het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland. De naam Meijendel is genoemd naar de boerderij die er gestaan heeft, die zelf haar naam ontleende aan de vele meidoorns. Afhankelijk van ieders conditie maken een kortere of langere wandeling, kriskras door het prachtige duingebied naar de kuststrook. Meijendel heeft vele biotopen: bos, struweel, open stuifzanden, binnenwateren, dynamische duinen en natuurlijk het strand. Die veelheid staat garant voor vele vogel- en diersoorten. We beginnen onze wandeling op de parkeerplaats bij de pannenkoekenboerderij. We zijn dan nog in het binnenduinbos, met kenmerkende bossoorten als vink, gekraagde roodstaart, roodborst, merel, zanglijster, verschillende mezensoorten, grote bonte specht en met enig geluk ook grote lijster en kleine bonte specht. Vervolgens wandelen we lanzaam richting kust. In het middenduin genieten we van de zang van vele nachtegalen en van andere struweelsoorten zoals grasmus, fitis, boompieper en boomleeuwerik. Roofvogelsoorten die we kunnen tegenkomen zijn buizerd, boomvalk en torenvalk. Meer naar de kust treffen we open gebied met verschillende plassen en vochtige duingebieden (‘dellen’ geheten) waar we vogels kunnen tegenkomen als sprinkhaanzanger, blauwborst, rietgors, kleine karekiet, en verschillende watervogels, zoals krooneend, roerdomp en geoorde fuut. Ook kunnen we op zoek naar diverse libellensoorten en boomkikkers. Op het strand ten slotte zien we verschillende meeuwensoorten en steltlopers, afhankelijk van het jaargetijde en de drukte op het strand. Op onze route zijn verschillende uitkijkpunten waar we de telescoop kunnen richten op de aalscholverkolonie en eenden en de duinvogels. We eindigen onze wandeling weer bij de pannenkoekenboerderij en het bezoekerscentrum De Tapuit, waar een kerkuil broedt, die via de webcam te volgen is. https://www.dunea.nl/duinen/kerkuil Daarna ligt het programma open. We kunnen naar Lentevreugd, voor kneu, roodborsttapuit, spotvogel en verschillene steltlopers. Of naar de Vlietlanden, voor verschillende eendensoorten en rietvogels, waaronder snor en waterral. Tegen 16:00 u sluiten we in principe de dag af.

Beoordelingen over deze gids

10,0

1 beoordeling

Local Nature Guide

Natuur is overal. Steeds meer mensen trekken erop uit om de natuur te leren kennen. Wij geloven dat een goede gids de natuur nóg meer tot leven brengt.