VOORAANKONDIGING Busexcursie Tholen, Zeeland o.l.v. Peter Wetzels, Lida den Ouden & Hein Koningen

Wat gaan we doen?

Zaterdag 29 juli 2023
VOORAANKONDIGING Busexcursie Tholen, Zeeland o.l.v. Peter Wetzels, Lida den Ouden & Hein Koningen
Deze excursie was geheel voorbereid en stond gepland voor 4 juli 2020. Maar helaas, u raadt het al, moest de excursie worden afgebroken vanwege corona – hij werd dan ook niet in Blaadje vermeld.
Maar nu we dit schrijven (half januari 2023) gaan we ervan uit dat hij wel kan doorgaan.
We hebben daarvoor weer de belangeloze medewerking van leden van de plantenwerkgroep van de Natuurvereniging Tholen die ons ook bijstonden bij de voorbereiding in 2020. Zij zullen ons rondleiden in de terreinen van Rammegors en Halters Laag.
Rammegors, een oud slikkengebied tussen Tholen en St. Philipsgat, is zes jaar geleden teruggezet naar een beginstadium en nu een moeras onder invloed van vertraagde eb en vloed door een gemaakte opening naar de zoute Ooster Schelde. Delen die onder het zoute water gaan worden gekenmerkt door een soortenrijke zoutflora. De boven water blijvende delen gaan de kant op van natte, zoete duinvalleien doordat er een zoetwaterbel onder zit. Zij hebben de kenmerkende (pionier)soorten daarvan.
Het Laag te Halsteren is een aan de oostkant van Tholen gelegen vochtig tot nat gebied op de overgang naar het hoger gelegen zandgebied (ondergrond lemig, zuur zand) richting Steenbergen – Bergen op Zoom.
Delen daarvan zijn in 2019 afgegraven, voedselrijke bovengrond verwijderd. Allerlei kenmerkende soorten voor dit soort milieus sloegen op uit de zaadbank en zijn er terug, zoals kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw. Later verschenen soorten als heidekartelblad en rondbladig wintergroen. Momenteel laten weer andere delen een ontwikkeling naar voedselarm, soortenrijk grasland met orchideeën zien.
Momenteel zitten we nog in de voorbereidingsfase van de excursie en nog niet alles is rond, zo wachten we nog op toestemming van betreding.
Het zal een lange excursie worden. We gaan vroeger van huis = station Sloterdijk dan we gewend zijn. Want bij Rammegors hebben we te maken met de getijden: om 9.30 uur is het er laag water en starten we daar.
Na afloop van het bezoeken van Halsters Laag gaan we niet rechtstreeks huiswaarts maar ergens onderweg pannenkoeken eten. Waar precies weten we nog niet, maar dat zal ergens daar in de buurt zijn. We willen om ca. 21.00 uur weer terug bij station Sloterdijk zijn.
Daardoor zal de bus meer uren voor ons beschikbaar moeten zijn wat de huurprijs hoger maakt. Voorts zijn er nog andere (kleine) kosten. Deze maken excursie dus wat duurder in prijs dan die naar de Friese stinsenplanten. In het volgende Blaadje komen we met een eindvoorstel.

Georganiseeerd door KNNV

De KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, is de vereniging voor veldbiologie. De KNNV is een landelijke vereniging voor en van natuurliefhebbers. Met 48 actieve, lokale afdelingen verspreid over het hele land biedt de KNNV iedere natuurliefhebber wat wils.

Samen genieten van de natuur staat daarbij voorop. Je kunt dat op vele manieren doen: wandelen, excursie, studies, lezingen bijwonen, waarnemen en beleven, cursussen volgen en fotograferen. Het voordeel is dat er altijd mensen bij zijn die erg veel kennis hebben en dat ook graag met je willen delen. Kom gerust eens kijken en meedoen met één van de vele activiteiten in de natuur!

Local Nature Guide

Natuur is overal. Steeds meer mensen trekken erop uit om de natuur te leren kennen. Wij geloven dat een goede gids de natuur nóg meer tot leven brengt.